Κύριο περιεχόμενο

Έκδοση & Ανανέωση Αδειών και Εγκρίσεων

M&S με την πολύχρονη εμπειρία της προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση και διεκπεραίωση σε

  • Εξειδικευμένες αδειοδοτικές διαδικασίες ανάπτυξης και εκτέλεσης έργων και εργασιών
  • Πιστοποιημένες τεχνικές επιθεωρήσεις και εκθέσεις λειτουργίας & απόδοσης ενεργειακών σταθμών

Οι πελάτες μας απαλλάσσονται από τις πολύπλοκες διαδικασίες που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.