ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ενεργειακών Επενδύσεων, η M&S αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του πρώτου ομίλου Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, ITA, αναλαμβάνει την εκτέλεση turn-key projects.

  • Καταγραφή & αξιολόγηση δυναμικού ΑΠΕ (μετεωρολογικοί ιστοί)
  • Πλήρεις υπηρεσίες ανάπτυξης ενεργειακών έργων (project development)
  • Εκπόνηση μελετών για την έκδοση & ανανέωση όλων των απαιτούμενων αδειών & εγκρίσεων
  • Εξειδικευμένους ελέγχους & μετρήσεις της λειτουργικής απόδοσης με την χρήση τελευταίας τεχνολογίας οπτικών, θερμικών και ηχητικών οργάνων
  • Μελέτες βελτιστοποίησης απόδοσης στη βάση πραγματικών καταγραφών
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προσαρμοσμένων διαδικασιών ασφάλειας
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Παραμένουμε δίπλα στους πελάτες μας σε όλη τη διάρκεια των έργων, από την εκτίμηση του ενεργειακού δυναμικού έως τη θέση σε λειτουργία αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση της λειτουργίας των ενεργειακών σταθμών στο σύνολο του χρόνου ζωής τους.

TOP