ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η M&S δραστηριοποιείται από το 2012 στον τομέα της λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής ενεργειακών σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι τεχνικοί μας, με πιστοποιημένη εκπαίδευση, πολύχρονη εμπειρία, εξειδίκευση και ειδικό εξοπλισμό, όργανα, εργαλεία και μεταφορικά μέσα παρέχουν Ολοκληρωμένη Διαχείριση ενεργειακών έργων εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση στο ελάχιστο κόστος.

Οι υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καλύπτουν όχι μόνο το τεχνικό σκέλος, αλλά και όλες τις ανάγκες λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση των αποδόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να απελευθερώσει το προσωπικό του από τις σχετικές διαδικασίες.

Με την υποστήριξη του μητρικού Ομίλου Εταιρειών ΙΤΑ, παρέχουμε επιπλέον υπηρεσίες ανάπτυξης, χρηματοδότησης, κατασκευής, επέκτασης και ασφάλισης σταθμών ΑΠΕ και μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας και Τηλεθέρμανσης.

TOP