ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η M&S αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του πρώτου ομίλου Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, ITA, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή στην παροχή υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι έμπειροι μηχανικοί μας εξειδικεύονται στη λειτουργία & συντήρηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών.

Προσφέρουμε

  • Άμεση αντιμετώπιση βλαβών
  • Εγγυημένη – με ρήτρες αποζημίωσης - παροχή των τεχνικών υπηρεσιών της
  • Τεχνική αρτιότητα & συνέπεια
  • Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής
  • Πιστοποιημένη εκπαίδευση τεχνικών από διεθνείς οργανισμούς
  • Πλήρη συμμόρφωση στις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας & ποιότητας

Οι πελάτες μας απολαμβάνουν:

  • Αυξημένες Αποδόσεις
  • Μειωμένα Κόστη
  • Αξιόπιστη Λειτουργία
  • Μέγιστη Ασφάλεια
TOP