ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η M&S προσφέρει με το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό της πλήρεις τεχνικές υπηρεσίες:

  • Τακτικής, προληπτικής συντήρησης
  • Έκτακτης, επισκευαστικής συντήρησης
  • Προσαρμοσμένης συντήρησης

του συνόλου του μηχανολογικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των ενεργειακών σταθμών, σε συμμόρφωση με τις πλέον σύγχρονες και απαιτητικές προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Η M&S σε συνεργασία με την κορυφαία στον κλάδο της Ολλανδική εταιρεία συντήρησης αιολικών σταθμών BETTINK, παρέχει στους πελάτες της πλήρη συμβόλαια συντήρησης "GARANT" με ρήτρες απόδοσης.

TOP