ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η M&S αναλαμβάνει την απομακρυσμένη παρακολούθηση λειτουργίας ενεργειακών σταθμών με στόχο την έγκαιρη διάγνωση βλαβών και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης.

Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικές υποδομές μας εγγυώνται την

  • Συνεχή (24/7) απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας και της ασφάλειας των μονάδων με χρήση προηγμένων εποπτικών και επεμβατικών συστημάτων SCADA
  • Απομακρυσμένη υποστήριξη από έμπειρους τεχνικούς – προληπτικοί χειρισμοί
  • Έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης των δεδομένων λειτουργίας
  • Αναπροσαρμογή του προγράμματος συντήρησης και προτάσεις αναβάθμισης εξοπλισμού σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας κάθε σταθμού
  • Τακτική αναφορά με τεχνικές εκθέσεις – απολογισμούς λειτουργίας και συντήρησης
TOP